10.10.2023

Võlgnevuse tekkimine ja sissenõudmise protsess

 

Keegi meist ei ole kaitstud selle eest, et võetud kohustused ühel hetkel üle jõu hakkavad käima. Võlgnevuse tekkimisel on aga oluline kohe tegutsema hakata, sest võlg ajaga kuskile ära ei kao ning pikk venitamine ja sellest kõrvale hiilimine toob endaga kaasa mitmeid lisakulusid ja piiranguid.

 

Milline näeb välja protsess, kui arve on jäänud õigeaegselt tasumata ja tekkinud on võlgnevus?

 

1. Maksmata arve meeldetuletus

Maksetähtaja möödumisel saadetakse kliendile tasuta meeldetuletus, mis annab lisaaega arve tasumiseks ilma, et see võlgnevuseks muutuks. Kui arve jääb peale meeldetuletuse saamist maksmata, muutub see võlgnevuseks.

 

2. Inkassomenetluse alustamine

Võlgnevuse tekkimisel on ettevõttel võimalus pöörduda OÜ GS Core poole volituse alusel võlanõude  sissenõudmiseks või võlanõude müügiks. Nüüd juba nõude omandanud OÜ GS Core või inkassoteenust pakkudes saab iga saadetud korduv meeldetuletus olla tasuline, mille näol on tegemist võlgnevusele lisanduva sissenõudmiskuluga.

 

3. Andmete avaldamine maksehäireregistris

Päras meeldetuletuste saamist ja uue maksetähtaja andmist võlanõude likvideerimiseks, millele võlgnik jätab reageerimata, avaldatakse võlgnevus maksehäireregistris. See annab pankadele, telekommunikatsiooniettevõtetele jt võimaluse tutvuda inimese maksekäitumisega, mistõttu halveneb võlgnikul edaspidi võimalus saada krediiditooteid või sõlmida telekommunikatsiooniteenuste või muude teenuste lepinguid.

 

4. Maksegraafiku sõlmimine

Kui võla ühe korraga tasumiseks puuduvad rahalised vahendid, sõlmitakse võlgnikuga maksegraafik. Maksegraafik võimaldab võla tagasimaksmiseks paindlikumaid tingimusi ning seda saab sõlmida ka iseteeninduses, aadressil https://portals.gscore.ee

 

5. Kohtumenetluse alustamine

Kui kohtuväliselt ei õnnestu võlgnikuga kokkuleppele jõuda ning ka maksegraafikuga loodud paindlikud tingimused ei motiveeri koostööd tegema, annab inkassoteenuse pakkuja nõude hagimenetlusse või maksekäsu kiirmenetlusse ehk kohtusse. Kohtumenetluse alustamisel lisanduvad võlgniku võlanõudele lisaks  kohtumenetlusest tulenevad kulud, nagu riigilõiv ja menetluskulud. Kohtuotsuse realiseerumisel peab võlgnik kogu summa korraga tasuma või sõlmima kohtuliku kompromissi otsuses toodud summa tasumiseks graafiku alusel.

 

6. Täitemenetluse alustamine

Kohtumenetluses kokkuleppele mitte jõudmine päädib kohtuotsuse täitemenetlusse ehk kohtutäiturile andmisega. Täitemenetluses lisanduvad olemasolevale kohtuotsusele täitemenetluse tasud ning kohtutäituril on seadusest tulenevalt õigus arestida võlgniku pangakonto, töötasu ning vara, mille võib vajadusel võlanõude katteks müüa.