Korduma kippuvad küsimused

Teie eelmine võlausaldaja on teie võlakohustused loovutanud, seega on võla tagasisaamise nõudeõigus läinud üle äriühingule OÜ GS Core.

Hindame kõrgelt võlgniku ilmutatud huvi, kui ta pöördub meie või meie volitatud esindaja poole, et ebaselguste kohta küsimusi esitada ja probleemi lahendada.

Kui olete saanud hoiatuskirja, on tähtis võimalikult kiiresti OÜ GS Core esindajaga ühendust võtta, sest hilinemine või võla tasumisest kõrvalehoidmine rikub laenuajalugu, seejuures võlasumma suureneb endiselt teie lepingu tingimuste ja õigusaktide kohaselt.

Kirjas on märgitud teie võla sissenõudmise eest vastutava töötaja kontaktandmed (menetlus@gscore.ee ja tel. 56651626), samuti tööaeg. Kõigi küsimuste korral võite helistada ka OÜ GS Core üldtelefoninumbril 56651626 (tööpäevadel kl 8–21) või kirjutada e-posti aadressil menetlus@gscore.ee .

Makset saab teha:

♦ igas Eesti kommertspangas;

♦ Eesti postiasutustes (tuleb arvesse võtta, et makse võidakse meie kontole kanda viivitusega);

♦ oma internetipangas (ASi Swedbank klientidel soovitame kasutada määratud makset).

 

NB! Makse selgituses tuleb märkida lepingu number.

Makse on soovitatav teha OÜ GS Core hoiatuskirjas märgitud arvelduskontole, kuid ülekande võib teha ka OÜ GS Core arvelduskontole:

AS Swedbank, EE11 2200 2210 7653 3241

Lepingu number on identifitseerimisnumber, mille järgi identifitseeritakse konkreetse võla sissenõudmine.

Väljastame tõendi ainult neile võlgnikele, kelle võlausaldaja on OÜ GS Core.

Kui Te ei vaidlusta võlakohustuste olemasolu ega ulatust ja saate kogu summa määratud tähtajal tasuda, tuleb võlg tasuda 30 päeva jooksul pärast kirja saatmise kuupäeva.

Kui Te ei vaidlusta võlakohustuste olemasolu ega ulatust, kuid ei saa korraga kogu summat määratud tähtajal tasuda, võtke viivitamata ühendust OÜ GS Core esindajaga, et leppida kokku kohustuste täitmise kord.

Kui Te vaidlustate võlakohustuste olemasolu või ulatuse, esitage 21 päeva jooksul kirja saamisest kirjalikult põhjendatud pretensioonid ja lisage avaldusele asjakohaste dokumentide koopiad.

Jah, võlga saab tasuda osade kaupa, leppides selle enne kokku teie võla sissenõudmise eest vastutava töötajaga, kuid tuleb arvesse võtta, et osade kaupa tasumise korral võivad suureneda nii halduskulud kui ka teie lepingus käsitletud intressid ja leppetrahv, seepärast soovitame kaaluda võimalust tasuda võlg võimalikult lühikese aja jooksul.

Sel juhul ärge eirake meie kirju ega telefonikõnesid, vaid saatke meile viivitamata kirjalik avaldus põhjendatud pretensioonidega, lisades nende dokumentide koopiad, mis tõendavad võla olemasolu väiksemas ulatuses või seda, et võlga üldse ei ole.

Enne sellise otsuse tegemist soovitame hoolikalt läbi mõelda võlakohustuste täitmise võimalused ja varakult vältida veelgi suuremaid probleeme.
Võla tasumata jätmisel tuleb arvesse võtta, et:
• intress võib suureneda;
• teie võlakohustuste andmed võidakse kanda avalikku maksehäirete registrisse;
• teie võlakohustuste andmed võidakse kanda GS Core võlaajaloo andmebaasi;
võidakse algatada kohtumenetlus.

Andmed kantakse võlaajaloo andmebaasi 30. päeval alates esimese hoiatuskirja saatmisest, kui võlgnik ei tasu makset täielikult või ei ole kirjalikult esitanud põhjendatud vastuväiteid.

Tsiviilseadustikus on reguleeritud nõudeõiguse müügi ehk loovutamise protsess. Nõude loovutamise teel ostetakse võlanõude õigus, seega muutub võlgniku võlausaldaja. Uuel võlausaldajal on õigus nõuda, et võlgnik täidaks kõik võlakohustused, mis tulenevad eelmise võlausaldajaga sõlmitud lepingust.

Tarbijalt ehk võlgnikult võla sissenõudmiskulude hüvitamist. Võlgniku kohustus tasuda sissenõudmiskulud tuleneb VÕS § 113 (2)