Inkassoteenus

Kohtuväline võlgade sissenõudmine on kõige kiirem sissenõudmise viis, mis annab ettevõtetele võimaluse säästa aega ja ressursse. Sissenõudmine ei ole enamiku ettevõtete põhitegevus, ent paratamatult on sellega tegelemine tihtipeale möödapääsmatu. Inkassoteenuse abil on võimalik säästa oma töötajaid lisakohustustest ning tegeleda tulemuslikumalt oma põhitegevusega.

 

Kohtuvälise võlgade sissenõudmise menetlus on mitmest etapist koosnev tegevus, mille käigus selgitame esmalt välja võlgniku majandusliku olukorra ja võlgnevuste tekkimise põhjused. Valime iga menetluse puhul optimaalse viisi, et võlgnik alustaks võlgnevuse tasumist esimesel võimalusel.

 

Inkassoteenust osutab professionaalne ja pikaaegse kogemusega GS Core meeskond, kes pakub võlgnikele paindlikke tagasimakse võimalusi ja tänapäevaseid lahendusi. Kõik menetlused kulgevad põhjamaiselt täpsete protsesside järgi ning kokkupuuted võlgnikega on alati käsitletud korrektselt ja kõiki osapooli arvestades.

 

Inkassoteenus hõlmab:
– Võlgniku finantsolukorraga tutvumist ja raskuste tekkimise põhjuse välja selgitamist

– Kontakti loomist telefoni, sõnumi, e-kirja või posti teel

– Läbirääkimiste pidamist ja kompromisside sõlmimist

– Kokkuleppe täitmise jälgimist