Nõude loovutamise tehingud

Nõuete loovutamine on parim lahendus nendele ettevõtetele, kelle jaoks on nõuete all seisev raha olulise tähtsusega ettevõtte efektiivseks toimimiseks. See on kiireim viis muuta võlgnike kohustused rahaks ja see edasisse arengusse investeerida.

 

Võlanõude- või portfelli loovutamine aitab võlausaldajal vältida edasist riski võlgniku maksejõuetuse korral, vabaneda nõuete kogumise koormusest ning luua soodsamaid tingimusi tehingute tegemiseks. Nõude müümisel vabaneb võlausaldaja täielikult suhtlusest võlgnikuga ning säästab sellega nii aega kui energiat.

 

Ostetud võlgnevustega tegeleb professionaalne ja pikaaegse kogemusega GS Core meeskond, kes pakub võlgnikele paindlikke tagasimakse võimalusi ja tänapäevaseid lahendusi. Kõik menetlused kulgevad põhjamaiselt täpsete protsesside järgi ning kokkupuuted võlgnikega on alati käsitletud korrektselt ja kõiki osapooli arvestades.

 

Nõude loovutamisel:

– vähenevad märkimisväärselt halduskulud, mis on seotud võlasummade seirega ja võlgade sissenõudmise protsessi kontrollimisega

– loovutatud nõude summade puhul ei pea moodustama eraldisi ebakindlate võlgade katteks

– loovutatud nõude summade eest saab riigilt varem tasutud käibemaksu tagasi küsida

– nõude loovutamise tulemusel parandab äriühing oma bilansi näitajaid, sh majanduslikku kulutõhusust ehk ROA-d (varade tootlust)

– nõude loovutamise tulemusel vähendab äriühing raamatupidamisosakonna koormust, rakendades uut finantsaruandluse standardit IFRS 9 (väiksem ressursside tarbimine, vähem probleemolukordi ja selgitusi jne)