Nõude loovutamise tehingud

Nõude loovutamine on kiireim viis, kuidas muuta äriühingu bilansis olevad võlgnike kohustused rahaks ja investeerida see äriühingu edasisse arengusse või muul otstarbel.

Nõude loovutamisel:

  • vähenevad märkimisväärselt halduskulud, mis on seotud võlasummade seirega ja võlgade sissenõudmise protsessi kontrollimisega
  • loovutatud nõude summade puhul ei pea moodustama eraldisi ebakindlate võlgade katteks
  • loovutatud nõude summade eest saab riigilt varem tasutud käibemaksu tagasi küsida
  • nõude loovutamise tulemusel parandab äriühing oma bilansi näitajaid, sh majanduslikku kulutõhusust ehk ROA d (varade tootlust)
  • nõude loovutamise tulemusel vähendab äriühing raamatupidamisosakonna koormust, rakendades uut finantsaruandluse standardit IFRS 9 (väiksem ressursside tarbimine, vähem probleemolukordi ja selgitusi jne)