Koostööpartneritele

OÜ GS Core on Rootsi finantsvaldusettevõtja Marginalen AB kontserni äriühing, kes pakub oma koostööpartneritele nõude loovutamise tehinguid, mille tulemusel võetakse üle võlgnike kohustused, mis on teie bilanssi kogunenud.

Nõude loovutamine on kiireim viis, kuidas muuta äriühingu bilansis olevad võlgnike kohustused rahaks ja investeerida see äriühingu edasisse arengusse või muul otstarbel.

  • Nõude loovutamisel:
    vähenevad märkimisväärselt halduskulud, mis on seotud võlasummade seirega ja võlgade sissenõudmise protsessi kontrollimisega
  • loovutatud nõude summade puhul ei pea moodustama eraldisi ebakindlate võlgade katteks
  • loovutatud nõude summade eest saab riigilt varem tasutud käibemaksu tagasi küsida
  • nõude loovutamise tulemusel parandab äriühing oma bilansi näitajaid, sh majanduslikku kulutõhusust ehk ROA  (varade tootlust)
  • nõude loovutamise tulemusel vähendab äriühing raamatupidamisosakonna koormust, rakendades uut finantsaruandluse standardit IFRS 9 (väiksem ressursside tarbimine, vähem probleemolukordi ja selgitusi jne)

Kui soovite alustada koostööd või kui teil on tekkinud küsimusi koostöövõimaluste kohta, võtke meiega ühendust:

OÜ GS Core
Registrikood 16183586
Jõe 2a, Tallinn 10151, Eesti
Tel +372 56858778
[email protected]

IBAN: EE112200221076533241SWEDBANK, SWIFT kood/BIC HABAEE2X