Meist

GS CORE

  • Meist
  • Kontsernist

OÜ GS Core on Rootsi finantsvaldusettevõtja Marginalen AB kontserni äriühing, kes pakub oma koostööpartneritele nõude loovutamise tehinguid, mille tulemusel võetakse üle võlgnike kohustused, mis on teie bilanssi kogunenud.

OÜ GS Core on oma väärtustes hõlmanud kõik Skandinaavia parimad traditsioonid ning tänu aktsionäride pikaajalisele kogemusele finants- ja krediidijuhtimise turul on OÜ GS Core Eestis üks konkurentsivõimelisemaid äriühinguid nõude loovutamise tehingute alal.

Võtke meiega ühendust

Rootsi finantsvaldusettevõtja Marginalen AB tegi ELi otsuste alusel, mis puudutavad Euroopas viivislaenude (NPL, non-performing loans) osakaalu vähendamist, otsuse asutada kõigis kolmes Balti riigis uued äriühingud – SIA GS Core, UAB GS Core, OÜ GS Core. Asutatud äriühingute majandustegevuse eesmärk on osta järelturule jõudnud viivislaene ja korraldada nende tagasisaamine pikaajalises plaanis.

Nende äriühingute majandustegevuse eesmärk ühtib Euroopa Liidu arengustrateegiaga, mis on muu hulgas kindlaks määratud Euroopa Komisjoni teatises COM(2020) 822 viivislaenude probleemi lahendamise kohta.

Võtke meiega ühendust
NEW-par-mums-scaled

Ühendust võtma

+372 5665 1626
Oleme kogu Baltikumis

GS Core

gs core

Riia

gs core

Tallinn

icon-2

Vilnius