25.09.2023

Uuring: iga viies inimene on pidanud igapäevaste kulutuste katmiseks raha laenama

 

Viimase aasta jooksul on piisavate rahaliste vahendite puudumise tõttu pidanud igapäevaste kulutuste tasumiseks raha laenama 19% Eesti inimestest, selgus Norstati poolt OÜ GS Core’i tellimusel augustis läbi viidud uuringust.

 

Võlgade sissenõudmisega tegeleva OÜ GS Core’i tegevjuhi Sofia Kirsimaa sõnul on eestlaste maksekäitumine püsinud seni üldiselt heal tasemel, kuid kallinevaid hindu ja langenud ostujõudu arvesse võttes ei pruugi see nii jääda. “Koguni 83% inimestest tunneb, et nende ostujõud on viimase aasta jooksul langenud ning seda hoolimata asjaolust, et 43% uuringus osalenute palk on samal perioodil tõusnud,” rääkis Kirsimaa ja lisas, et 58% vastanutest on hakanud oma kulutusi rohkem jälgima ja 25% on pidanud paljustki loobuma.

Uuringust selgus ka, et iga kümnes inimene maksab siiani tagasi igapäevaste kulutuste katmiseks viimase aasta jooksul võetud laenu. “See on kahtlemata ohumärk, kui inimesed peavad jooksvate kulutuste tasumiseks mitte ainult laenu võtma, vaid selle tagasimaksed ka pikemale perioodile ajatama,” kommenteeris Kirsimaa. Uuringust nähtus, et iga viies inimene on viimase aasta jooksul rahaliste vahendite puudumise tõttu vähemalt korra ületanud arve tasumisel maksetähtaja ning neist omakorda pooled on hilinenud arve tasumisega korduvalt.

Kirsimaa sõnul kardetakse praeguses majandusolukorras aina enam, et rahaliste kohustustega on lähiajal raske toime tulla. Uuringust selgus, et 20% vastanutest arvavad või on lausa kindlad, et satuvad järgneva aasta jooksul rahalistesse raskustesse. “Hirm sattuda lähema aasta jooksul rahalistesse raskustesse on oluliselt suurem põhiharidusega inimeste seas (28%), samal ajal kui kõrgharidusega inimeste seas on see 12%,” lisas Kirsimaa.

Uuringufirma Norstat viis OÜ GS Core’i tellimusel inimeste maksekäitumist uurinud küsitluse läbi tänavu augustis 1000 tööealise elaniku seas üle Eesti.

OÜ GS Core tegeleb inkassoteenuse pakkumisega, võlaportfellide ostmisega ja võlgade sissenõudmisega nii kohtuvälisel kui kohtulikul teel. Peamiselt omandatakse energeetika-, finants- ja telekommunikatsiooni ettevõtete bilanssi kogunenud võlgnike kohustusi. OÜ GS Core kuulub Rootsi finantsgrupile Marginalen AB, mis on Eestis, Leedus ja Lätis asuvate tütarettevõtetega üks juhtivatest teenusepakkujatest kogu Baltikumis.

 

Lisainfo:

Sofia Kirsimaa

GS Core tegevjuht

[email protected]