30.03.2023

Jõustus GS Core ja GelvoraSergeli ühinemine

 

1. aprillil jõustus lõplikult kahe võlgade sissenõudmise valdkonnas tegeleva ettevõtte OÜ GS Core ja GelvoraSergel OÜ vahel 2022. aasta detsembris sõlmitud ühinemisleping ning edaspidi jätkatakse Eestis tegevust GS Core kaubamärgi all.

GS Core tegevjuht Sofia Kirsimaa sõnul oli tegemist samasse kontserni kuuluvate ja sarnases valdkonnas tegutsevate ettevõtetega ning kahe professionaalse meeskonna ühinemine tõstab veelgi kompetentsust ja muudab protsesse senisest efektiivsemaks. “Antud juhul on üks pluss üks kindlasti rohkem kui kaks. Ühinemise tulemusena saame pakkuda klientidele veel paremini toimivaid lahendusi ning tagada, et kõik menetlused kulgeksid põhjamaiselt täpsete protsesside järgi. Peame oluliseks, et kõik kokkupuuted võlgnikega oleksid käsitletud korrektselt ja kõiki osapooli arvestades,” kommenteeris Kirsimaa.

Rootsi finantsgrupi Marginalen AB kahe tütarettevõtte ühinemisleping sõlmiti eelmise aasta detsembris ning ühinemisprotsess viidi lõpule esimese kvartali jooksul. Krediidihaldusettevõte GelvoraSergel OÜ tegutses Eestis pea viis aastat ning GS Core alustas Eesti turul tegevust kaks aastat tagasi, 2021. aasta märtsis.

GS Core tegeleb inkassoteenuse pakkumisega ning võlaportfellide ostmise ja võlgade sissenõudmisega nii kohtuvälisel kui kohtulikul teel. Peamiselt omandatakse energeetika-, finants- ja telekommunikatsiooni ettevõtete bilanssi kogunenud võlgnike kohustusi. GS Core kuulub Rootsi finantsgrupile Marginalen AB, mis on oma Eestis, Leedus ja Lätis asuvate tütarettevõtetega üks juhtivatest teenusepakkujatest kogu Baltikumis.